E-Fatura Modülü Muhasebe Programı Entegrasyonu

Bu makalemizde E-Fatura hakkında bilgiler verip sonrasında da E-Fatura Modülü Muhasebe Programı Entegrasyonu hakkında temel bilgiler vereceğiz.

E-Fatura ülkemizde 397 nolu tebliğ ile hayata geçirilmiş olup 05.03.2010 tarihinden itibaren çeşitli kapsamlarda uygulanmaktadır. E-Fatura’nın uygulayıcısı ve standartlarının belirleyicisi Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. E-Fatura elektronik bilr belge olup, kâğıt fatura ile aynı hukuki özelliklere sahiptir. E-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uluslararası bir standart olan UBL-TR yöntemiyle uygulanan, XML tabanlı ortak bir standart olarak uygulanmaktadır. Bu standart hem alıcı hem de satıcılara arasında güvenli olup, zaman ve maliyetlerde tasarruf sağlayan bir yöntemdir. Sistemin güvenliği üst düzey elektronik imza protokolleri ile sağlanmaktadır.


Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura uygulaması için üç farklı yöntem belirlemiştir. Bu yöntemler; Özel Entegrasyon, Entegrasyon ve e-Fatura Portalı’dır. Bunlarda e-Fatura Portalı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Diğer yöntemlerden Entegrasyon yöntemi; kendisine ait güçlü bilgi işlem altyapısı bulunan ve kendi sistemlerini doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre edebilen bir yöntem olup, bu özellikleri sağlayabilecek kurum sayısı oldukça sınırlıdır. Üçüncü seçenek olan Özel Entegrasyon yöntemi ise en yaygın kullanılan yöntem olarak kullanılmaktadır. Özel Entegrasyon yöntemi ise, gerekli alt yapıyı sağlayarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile online bağlantı halinde çalışabilen ve gerekli izinleri almış kuruluşların aracılığı ile gerçekleştirilen bir yöntemdir.

E-Fatura aşamalı olarak sektör ve firmaların ciroları bazında uygulanmaktadır. Önce telekom ve akaryakıt şirketlerinde uygulanmaya başlanmış, daha sonra yıllık cirolarının büyüklüklerine göre (son olarak 10 Milyon TL) kapsam genişletilmiştir. Bu kapsamın ilerleyen zamanda daha da genişlemesi ve daha düşük cirodaki kuruluşların da kapsama alınması şeklinde beklenmektedir. E-Fatura zorunluluğu olan ancak Fatura hareketi çok az olan kuruluşlar Fatura’larını e-Fatura Portalı üzerinden yapabilmektedirler. Ancak bir çok firmanın neredeyse haftalık fatura hareketi bile bu faturaları e-Fatura Portalı üzerinden kesmeyi mümkün kılmamaktadır. Bu nedenle en yaygın yöntem kendi kurumundaki bir muhasebe programı üzerinden E-Fatura oluşturabilmek ve bunu çeşitli yöntemlerle Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve alıcı yada satıcıya ulaştırabilmektir.

Aymet Yazılım’ın yeni nesil ürünü olan Aymet.NET programı ile hem ön muhasebe kayıtlarını kolay, hızlı ve etkin bir şekilde takip ederken aynı zamanda istediğiniz faturaları anında E-Fatura’ya dönüştürebilir ve anlaşmalı olduğumuz Entegratörler üzerinden doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirebilirsiniz. Ayrıca Aymet.NET programının bir başka önemli özelliği de sadece kendi içerisinde oluşturulan faturaları E-Fatura’ya dönüştürmek değil, aynı zamanda başkalarından gelen E-Fatura’ları kendi içerisine otomatik olarak alabilmesidir. Öyle ki, size gelen bir e-Fatura içerisindeki onlarca, hatta yüzlerce ürünü tek bir tuşla kendi muhasebe sisteminize tanımlayabilir kendi muhasebe programınız içerisine yani Aymet.NET’e alış faturası olarak kaydedebilirsiniz. Bu sayede saatlerce stok, ürün veya hizmetleri tanımlamanız gerekmez, tedarikçinizden gelen e-Fatura’daki tüm ürünleri bir anda kendi sisteminize tanıtmış olursunuz. Aymet.NET isterseniz kendi faturalarınızdan üretmiş olduğunuz e-Fatura’yı Gelir İdaresi  Başkanlığı’nın istemiş olduğu standartta (UBL-TR) XML dosyası olarak da ayrıca kaydetmenizi sağlayarak, istediğinizde bu dosyayı müşterilerinize de göndermenize veya ayrıca saklamanıza da imkan vermektedir. Elbetteki E-Fatura özellikleri Aymet.NET’in yüzlerce diğer özelliğinde sadece bir kaçıdır. Ancak bu makalede biz sadece E-Fatura’dan ve Aymet.NET muhasebe programının E-Fatura ile ilgili temel özelliklerinden bahsettik.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=157