Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği, bir ülkede ekonomik zorluklar veya istisnai durumlar nedeniyle işverenlerin çalışanlarının çalışma sürelerini geçici olarak azaltması veya işlerini tamamen durdurması durumunda, çalışanlara sağlanan bir sosyal güvenlik yardımıdır. Kısa çalışma ödeneği, çalışanların gelir kaybını bir miktar telafi etmeyi amaçlar. Kısa çalışma ödeneği genellikle devlet tarafından finanse edilir ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmaları ve belli kriterleri karşılamaları durumunda talep edilebilir. Bu kriterler ülkeye göre farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdakileri içerir:

1. Geçici İş Süresi Azalışı: İşverenin, ekonomik nedenler veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma sürelerini geçici olarak azaltması veya işi tamamen durdurması gerekmektedir. Bu durumda, işveren kısa çalışma başvurusu yapabilir.
2. Sigorta Primlerinin Ödenmiş Olması: Çalışanların sigorta primlerinin zamanında ödenmiş olması ve ilgili sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.
3. Kısa Çalışma Planı: İşverenin kısa çalışma durumunda çalışanlara ödeme yapabilmesi için bir kısa çalışma planı sunması gerekmektedir. Bu plan, işverenin kısa çalışma süresini, çalışma saatlerini, ödeme miktarlarını ve diğer ilgili detayları belirtir.
4. Gelir Kaybının Belirlenmesi: Çalışanların kısa çalışma sürecindeki gelir kaybı, normal çalışma süresine kıyasla hesaplanır. Bu kaybın yüzdesi, kısa çalışma ödeneğinin miktarını belirler. Kısa çalışma ödeneği, çalışanlara belirli bir yüzde oranında gelir sağlar ve genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Süre ve miktar ülkeye göre değişebilir ve yerel yasal düzenlemelere tabidir. Kısa çalışma ödeneği, ekonomik durgunluklar, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi istisnai durumlar veya geçici iş süreçlerinde işverenler ve çalışanlar arasında ekonomik dengeyi korumak amacıyla devlet tarafından sunulan bir destektir.

https://aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=187