Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Toplu Sipariş İrsaliye ve Fatura İşlemleri

Ülkemizde ticari faaliyet gösteren firmalar ön muhasebe konusunda farklı çalışma yöntemleri sergilemektedir. Bazı firmalar ön muhasebede kullanmış olduğu resmi belge tiplerine göre sipariş almakta ve siparişlerini irsaliye belgesi ile göndermektedir. Bu firmalar son aşamada satış faturası ile işlemlerini tamamlamakta ve tahsilat takibine geçmektedir. Bazı firmalar ise müşterilerine ait siparişlerini biriktirmekte ve belli zaman aralıkları ile göndermekte, yine göndermiş olduğu ürünleri toplu olarak faturalamaktadır. Firmaların bahsetmiş olduğumuz bu işlemleri gerçekleştirebilmeleri için nitelikli ve profesyonel ön muhasebe veya muhasebe programları kullanımı büyük önem taşır. İşlemlerin pratik ve kullanışlı olması firmaya önemli ölçüde zaman kazandıracaktır.

Aymet Yazılım Çözümleri üretimini yapmış ve satışa sunmuş olduğu ön muhasebe ve muhasebe programı paketlerinde firmaların toplu sipariş, irsaliye ve fatura düzenleme işlemlerine profesyonel çözümler ile yer vermiştir. Aymet Yazılım Çözümleri tarafından sunulan Aymet Kobi programında Sipariş modülü olmamasından dolayı toplu sipariş işlemi gerçekleştirilememektedir. Bu versiyonda sadece toplu faturalama işlemi İrsaliye İşlemleri modülü ile gerçekleştirilmektedir. Aymet Kobi versiyonu haricinde sunulan daha gelişmiş ön muhasebe ve muhasebe paketleri olarak satışa sunulan Aymet Ticari Muhasebe, Aymet Genel Muhasebe ve Aymet .NET program paketlerinde ise firma ön muhasebe veya muhasebe yetkilisi tarafından kaydedilmiş siparişler toplu olarak irsaliye, fatura işlemine dönüştürülebilmektedir. Ön muhasebe veya muhasebe yetkilisinin toplu sipariş dönüştürme eylemini irsaliye olarak yapması halinde tespit edilmiş zaman aşımında oluşturulan irsaliyelerin toplu olarak faturalanması ise İrsaliye menüsünde tanımlanmış olan İrsaliye İşlemleri modülünden yapılmaktadır.

Aymet ön muhasebe yazılımlarında siparişlerin toplu olarak irsaliyeye veya fatura dönüştürülmesi veya İrsaliyelerin toplu olarak faturaya dönüştürülmesi oldukça basittir. Firma ön muhasebe yetkilisinin Aymet Ticari Muhasebe programında bulunan Siparişler menüsünden Sipariş İşlemleri modülü açması ile işlem başlayacaktır. Bu modül iki aşamalı olarak çalışmaktadır. Birinci aşamada yetkili önceden tanımlanmış alanlara bilgi girişi yaparak listelenecek siparişlerin türünü belirlemekte, ikinci aşamada ise listelenen siparişleri sol taraflarında bulunan kutucuklardan seçim yaparak İŞLEM TÜRÜ başlıklı alandan uygulamak istediği işlemi seçmekle DEĞİŞİKLİKLERİ KAYDET komutu ile gerçekleştirecektir. Kullanıcının vermiş olduğu komuta dair kayıt takibi ilgili işlem havuzunda otomatik olarak yer alacaktır. Yani kullanıcı siparişleri irsaliyeye dönüştürmüş ise İrsaliyeler penceresi, direk fatura dönüştürmesi yapmış ise Faturalar penceresi açılarak değişiklikler gözlemlenebilir. Kullanıcının biriktirmiş olduğu irsaliyelerin fatura dönüştürme işlemi ise benzer biçimde İrsaliye menüsünden İrsaliye İşlemleri modülü seçilerek yapılmaktadır. Bu alanda da işlem süreci Sipariş İşlemleri modülü ile aynı biçimde yapılmaktadır.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=151